Koudemiddel R134a

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN R-134a is een hydrofluorkoolwaterstof (HFK) die voornamelijk ontwikkeld is voor huishoudelijke, commerciële en industriële koeling en airconditioning, voor het koelen van vloeistoffen en voor warmtepompen. R-134a werd door de producenten van airconditioningsystemen voor auto's en landbouwvoertuigen als koudemiddel gekozen. Dit koudemiddel kan eveneens R-12 vervangen in bestaande installaties, als een specifieke procedure in acht genomen wordt. OLIËN Een polyolester olie gebruiken (POE). De viscositeit van de gekozen olie laten controleren in functie van uw toepassing en de mengbaarheid met het desbetreffende koudemiddel. Voor auto airconditioning, zie handleiding van de constructeur: PAG oliën zijn meestal het aanbevolen type. VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK Zie het Veiligheidsinformatieblad*. REGELGEVING Het gebruik en de implementatie van R-134a wordt geregeld door EU-verordening 842/2006. Het herstel van de R-134a is verplicht op grond van EU-verordening 842/2006. (Raadpleeg de voorschriften van het betrokken land)